Inleiding tot die Bestuurswese. Cronje, G.J - Kaapstad Oxford University Press 2000 - 536 p.

0198718877

Bestuur; ondernemingsbestuur; Bemarking; Sakebestuur; Menslikehulpbronbestuur

658

Powered by Koha